DiceDHUD

Синтаксис

native DiceDHUD(id, message[])

Описание

Тази функция няма описание.