Списък на константи в amxmisc.inc

cmd_target flags