bb_get_flags_lock

Синтаксис

native bb_get_flags_lock()

Описание

Тази функция няма описание.