zp_set_user_zombie_class

Синтаксис

native zp_set_user_zombie_class(id, classid)

Описание

Тази функция няма описание.