Списък с функции в bestplayer.inc

Функция Описание
bpm_force_intermission
Forces the plugin to run the intermission event.