CC_RemovePrefix

Синтаксис

stock CC_RemovePrefix()

Описание

Removes the global message prefix.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.