crxranks_get_vault_name

Синтаксис

native crxranks_get_vault_name(buffer[], len)

Употреба

buffer
Buffer to store the vault name in.
len
Maximum buffer length.

Описание

Returns the vault name set in the plugin's configuration file.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.