cshop_get_prefix

Синтаксис

native cshop_get_prefix(prefix[], len)

Употреба

prefix
Buffer.
len
Max buffer length.

Описание

Gets the plugin prefix.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.