cshop_remove_item

Синтаксис

native cshop_remove_item(id, item)

Употреба

id
Player's index.
item
Item ID.

Описание

Removes a player's item.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.