dod_get_map_info

Синтаксис

native dod_get_map_info( info );

Описание

Тази функция няма описание.