Списък на константи в engine_stocks.inc

Backwards compatible