IsInWorld

Синтаксис

stock IsInWorld( ent )

Описание

Тази функция няма описание.