find_ent

Синтаксис

stock find_ent(iStart, const szClassname[])

Описание

Тази функция няма описание.