Списък с функции в esf.inc

Функция Описание
setClientPL
*********************************************

[ Corona-Bytes.NET ] EvolutionX Core Plugin

(c) Corona - Bytes .NET coders :: coders@corona-bytes.net

> 2005 Corona Bytes :: http://www.corona-bytes.net

*********************************************
getClientPL
Тази функция няма описание.
setClientACPL
Тази функция няма описание.
getClientACPL
Тази функция няма описание.
setClientADPL
Тази функция няма описание.
getClientADPL
Тази функция няма описание.
setClientSPL
Тази функция няма описание.
setClientPLtoADPL
Тази функция няма описание.
setClientKI
Тази функция няма описание.
getClientKI
Тази функция няма описание.
setClientHP
Тази функция няма описание.
getClientHP
Тази функция няма описание.
setClientMHP
Тази функция няма описание.
getClientMHP
Тази функция няма описание.
setClientSPEED
Тази функция няма описание.
getClientSPEED
Тази функция няма описание.
setClientSWOOPSPEED
Тази функция няма описание.
getClientSWOOPSPEED
Тази функция няма описание.
setClientPROTECT
Тази функция няма описание.
getClientPROTECT
Тази функция няма описание.
setClientFROZEN
Тази функция няма описание.
getClientFROZEN
Тази функция няма описание.
setClientGOD
Тази функция няма описание.
getClientGOD
Тази функция няма описание.
getClientFLY
Тази функция няма описание.
setClientHiddenTURBO
Тази функция няма описание.
getClientTURBO
Тази функция няма описание.
getClientBLOCK
Тази функция няма описание.
setClientHiddenPOWERUP
Тази функция няма описание.
getClientPOWERUP
Тази функция няма описание.
getClientSWOOPING
Тази функция няма описание.
getClientATKSHOOT
Тази функция няма описание.
getClientATKCHARGE
Тази функция няма описание.
getClientMELEE
Тази функция няма описание.
getClientTHROWAWAY
Тази функция няма описание.
getClientTHROW
Тази функция няма описание.
getClientWALLGND
Тази функция няма описание.
getClientINFREEFALL
Тази функция няма описание.
getClientBEAMJUMP
Тази функция няма описание.
silentClientKILL
Тази функция няма описание.