getClientBEAMJUMP

Синтаксис

native getClientBEAMJUMP		( Client );

Описание

Тази функция няма описание.