getClientMHP

Синтаксис

native getClientMHP 			( Client );

Описание

Тази функция няма описание.