getClientSWOOPING

Синтаксис

native getClientSWOOPING 		( Client );

Описание

Тази функция няма описание.