getClientTURBO

Синтаксис

native getClientTURBO 			( Client );

Описание

Тази функция няма описание.