setClientHP

Синтаксис

native setClientHP 				( Client, Health );

Описание

Тази функция няма описание.