setClientMHP

Синтаксис

native setClientMHP	 			( Client, MaximumHealth );

Описание

Тази функция няма описание.