setClientPROTECT

Синтаксис

native setClientPROTECT 		( Client, bool:Enable = true );

Описание

Тази функция няма описание.