engfunc

Синтаксис

native engfunc(type,any:...);

Описание

Тази функция няма описание.