get_kvd

Синтаксис

native get_kvd(kvd_handle, KeyValueData:member, any:...);

Описание

Тази функция няма описание.