get_uc

Синтаксис

native get_uc(uc_handle, UserCmd:member, any:...);

Описание

Тази функция няма описание.