set_es

Синтаксис

native set_es(es_handle, EntityState:member, any:...);

Описание

Тази функция няма описание.