set_pdata_string

Синтаксис

native set_pdata_string(entity, offset, const source[], realloc=2, linux, mac=cellmin);

Описание

Тази функция няма описание.