set_tr2

Синтаксис

native set_tr2(tr_handle, any:tr_member, any:...);

Описание

Тази функция няма описание.