DF_AddToFullPack

Синтаксис

stock DF_AddToFullPack(const STATE/* = 0*/, e, ENT, HOST, hostflags, player, set) {

Описание

Тази функция няма описание.