DF_ClientCommand

Синтаксис

stock DF_ClientCommand(const ENTITY) {

Описание

Тази функция няма описание.