DF_ClientConnect

Синтаксис

stock DF_ClientConnect(const ENTITY, const NAME[], const ADDRESS[], RejectReason[128]) {

Описание

Тази функция няма описание.