DF_CreateBaseline

Синтаксис

stock DF_CreateBaseline(PLAYER, eIndex, baseline, playerModelIndex, Float:playerMins[3], Float:playerMaxs[3]) {

Описание

Тази функция няма описание.