DF_GetHullBounds

Синтаксис

stock DF_GetHullBounds(hullnumber, Float:mins[3], Float:maxs[3]) {

Описание

Тази функция няма описание.