DF_SpectatorDisconnect

Синтаксис

stock DF_SpectatorDisconnect(const ENTITY) {

Описание

Тази функция няма описание.