DF_Think

Синтаксис

stock DF_Think(const ENTITY) {

Описание

Тази функция няма описание.