EF_CreateEntity

Синтаксис

stock EF_CreateEntity() {

Описание

Тази функция няма описание.