EF_EmitAmbientSound

Синтаксис

stock EF_EmitAmbientSound(const ENTITY, Float:pos[3], const SAMPLE[], Float:volume, Float:attenuation, fFlags, pitch) {

Описание

Тази функция няма описание.