EF_FindClientInPVS

Синтаксис

stock EF_FindClientInPVS(const CLIENT) {

Описание

Тази функция няма описание.