EF_FreeEntPrivateData

Синтаксис

stock EF_FreeEntPrivateData(const ENTITY) {

Описание

Тази функция няма описание.