EF_GetPhysicsInfoString

Синтаксис

stock EF_GetPhysicsInfoString(const CLIENT, returnString[], maxLength) {

Описание

Тази функция няма описание.