EF_GetPhysicsKeyValue

Синтаксис

stock EF_GetPhysicsKeyValue(const CLIENT, const KEY[]) {

Описание

Тази функция няма описание.