EF_RegUserMsg

Синтаксис

stock EF_RegUserMsg(const NAME[], iSize) {

Описание

Тази функция няма описание.