EF_RunPlayerMove

Синтаксис

stock EF_RunPlayerMove(const FAKECLIENT, const Float:VIEWANGLES[3], Float:forwardmove, Float:sidemove, Float:upmove, buttons, impulse, msec) {

Описание

Тази функция няма описание.