EF_SetClientListening

Синтаксис

stock EF_SetClientListening(receiver, sender, bool:listen) {

Описание

Тази функция няма описание.