EF_SetPhysicsKeyValue

Синтаксис

stock EF_SetPhysicsKeyValue(const CLIENT, const KEY[], const VALUE[]) {

Описание

Тази функция няма описание.