EF_SetSize

Синтаксис

stock EF_SetSize(const ENTITY, const Float:MIN[3], const Float:MAX[3]) {

Описание

Тази функция няма описание.