EF_TraceHull

Синтаксис

stock EF_TraceHull(const Float:V1[3], const Float:V2[3], fNoMonsters, hullNumber, const ENTITY_TO_SKIP) {

Описание

Тази функция няма описание.