EF_TraceSphere

Синтаксис

stock EF_TraceSphere(const Float:V1[3], const Float:V2[3], fNoMonsters, Float:radius, const ENTITY_TO_SKIP) {

Описание

Тази функция няма описание.