EF_VecToAngles

Синтаксис

stock EF_VecToAngles(const Float:VECTORIN[3], const Float:VECTOROUT[3]) {

Описание

Тази функция няма описание.