EF_WalkMove

Синтаксис

stock EF_WalkMove(const ENTITY, Float:yaw, Float:distance, iMode) {

Описание

Тази функция няма описание.