EF_WriteAngle

Синтаксис

stock EF_WriteAngle(Float:value) {

Описание

Тази функция няма описание.